Masuri pentru Romania

15 masuri pentru România:

Sunt Cristian Chirteş. Sunt Parlamentar ales in Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, iar ca profesiune sunt inginer silvic. În perioada 2008 – 2012 am deţinut funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. Sunt un om născut şi crescut la sat, dar știu că, pentru a ieşi din criză, România are nevoie de câteva măsuri foarte simple:

1) Adoptarea unei legi speciale de către Parlamentul României, prin care Statul să fie obligat să realizeze, în mod gratuit, ridicările topo, cadastrarea şi prima întabulare a terenurilor confiscate abuziv pe vremea comuniştilor.

2) Elaborarea şi aplicarea unui Program naţional de îmbunătăţiri funciare care va cuprinde 4 direcţii principale: Acţiuni masive de împădurire şi îmbunătăţiri funciare, de consolidări a versanţilor şi terenurilor instabile şi de combatere a eroziunii de suprafaţă; Redarea în circuitul agricol a suprafeţelor utilizabile; Redarea în circuitul forestier a terenurilor care nu mai sunt apte pentru agricultură; Aplicarea unui proiect de refacere şi dezvoltare a unui Sistem Naţional de Irigaţii.

3) Creerea unui sistem simplu de creditare-subvenţionare pentru agricultori, dublat de măsuri guvernamentale de sprijinire directă a producătorilor, fermierilor şi crescătorilor de animale, paralel cu reducerea TVA la produsele de bază şi cu scutiri de impozite şi taxe pentru micii producători și înființarea unei Bănci Agricole după model francez.

4) Simplificarea mecanismelor de accesare a fondurilor nerambursabile şi altor tipuri de finanţări guvernamentale şi ne-guvernamentale.

5) Susţinerea proiectelor de dezvoltare a agriculturii, a microfermelor şi fermelor de producţie, în domeniile creşterii animalelor şi procesării laptelui şi cărnii, precum şi susţinerea firmelor autohtone de prelucrare primară a lemnului şi a altor produse de bază, pentru ca producătorii direcţi să fie cei care impun preţul pieţei.

6) Creşterea rolului primăriilor în instruirea şi educarea populaţiei prin participarea activă la elaborarea şi aplicarea deciziilor cu privire la Reţeaua Europeană de Zone Naturale Protejate – Natura 2000.

7) Continuarea şi finalizarea investiţiilor de drum, canalizare şi apă potabilă în localităţile mici şi mijlocii (comune, sate, oraşele mici şi defavorizate). Aplicarea unui program naţional de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de drum, canalizare şi apă potabilă mai ales în localităţile mici şi mijlocii (comune, sate, oraşele mici şi defavorizate).

8) Aplicarea de proiecte specifice satului românesc, pentru ca acesta să îşi continue vocaţia istorică de păstrător al tradiţiilor, cu precădere prin susţinerea asociaţiilor culturale locale, care au ca obiectiv conservarea şi dezvoltarea patrominiului folcloric şi cultural zonal.

9) Aplicarea proiectului naţional de construire a CASELOR SATULUI – acest proiect înseamnă construirea unei case în fiecare sat, destinată profesorilor, medicilor, specialiştilor de care satele noastre au atâta nevoie pentru a se dezvolta. Aceste case vor fi proprietatea publică a comunelor şi vor fi închiriate pe sume mici specialiştilor care astfel, vor rămâne la dispoziţia comunităţilor locale.

10) Înfiinţarea unui Festival al Câmpiei Mureşene care să fie un eveniment de păstrare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare din zonă. Discutie = de facut conceptul. Harte argumentatie.

11) Reinfiinţarea şi modernizarea şcolilor săteşti, înfiinţarea grădiniţelor cu program prelungit la sate, precum şi aplicarea unui proiect naţional de construire / modernizare a dispensarelor săteşti.

12) Atragerea medicilor, profesorilor, învăţătorilor, educatorilor şi specialiştilor cu o bună pregătire care lucrează la sate printr-un salariu atractiv, condiţii de muncă decente şi facilităţi profesionale.

13) Instituirea prin lege a unui sistem de acordare de sporuri pe navetă, sporuri de izolare şi alte facilităţi pentru profesorii, medicii şi specialiştii care lucrează în mediul rural.

14) Sprijinirea autorităţilor locale pentru construirea caselor mortuare in fiecare sat.

15) Asumarea de către parlamentari, deputaţi şi senatori, a rolului de mediatori între administraţia publică locală şi judeţeană şi cetăţean, prin asistenţă directă acordată de către parlamentar, şi susţinerea unei Legi a Bugetului prin care alocările de resurse bugetare să se facă în funcţie de nevoile comunităţilor locale, nu în funcţie de relaţiile sau culoarea politică a primarilor.