Curriculum vitae

Nume IOAN CRISTIAN CHIRTEŞ
Adresă Str. Argesului Nr 35K, Reghin, judeţul Mureş
Telefon +40 (726) 234442
E-mail cristichirtes@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data și locul naşterii 09.02.1972 Ibăneşti, judeţul Mureş
EXPERIENTA PROFESIONALA
Perioada (de la – până la) Ianuarie 2016 – Prezent
Numele şi adresa angajatorului Senatul României
Funcţia sau postul ocupat Senator
Perioada (de la – până la) Ianuarie 2017 – Prezent
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii
Perioada (de la – până la) Decembrie 2012 – Decembrie 2016
Numele şi adresa angajatorului Parlamentul României
Tipul activităţii sau sectorului de activitate Legislativ
Funcţia sau postul ocupat Deputat
Principalele activităţi şi responsabilități Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Perioada (de la – până la) Mai 2012 – Decembrie 2012
Numele şi adresa angajatorului R.N.P. ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş
Tipul activităţii sau sectorului de activitate Administraţie silvică
Funcţia sau postul ocupat Director comercial
Principalele activităţi şi responsabilități Administrarea pădurilor proprietate publică şi privată din judeţul Mureş
Perioada (de la – până la) 2008 – Mai 2012
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Mureş
Tipul activităţii sau sectorului de activitate Administraţie Publică
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş
Principalele activităţi şi responsabilități Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, precum şi coordonarea şi controlul activităţii unor instituţii şi servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean
Perioada (de la – până la) 2005-2008
Numele şi adresa angajatorului R.N.P ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş
Tipul activităţii sau sectorului de activitate Administraţie silvică
Funcţia sau postul ocupat Director
Principalele activităţi şi responsabilități Administrarea pădurilor proprietate publică şi privată din judeţul Mureş
Perioada (de la – până la) 2004-2005
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Silvică Mureş
Tipul activităţii sau sectorului de activitate Administraţie silvică
Funcţia sau postul ocupat Şef Ocol Silvic Fâncel
Principalele activităţi şi responsabilități Administrare păduri Ocolul Silvic Fâncel
Perioada (de la – până la) 1998-2005
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Silvică Mureş
Tipul activităţii sau sectorului de activitate Administraţie silvică
Funcţia sau postul ocupat Inginer silvic
Principalele activităţi şi responsabilități Cultură şi refacere păduri, silvotehnica pădurilor
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada (de la – până la) 2015
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”-Colegiul Naţional de Apărare
Perioada (de la – până la) 2007 – 2008
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Principalele subiecte şi calificări însuşite Analize financiare – finanţe
Numele calificării primite Masterat în „Bănci şi pieţe de capital”
Perioada (de la – până la) 2005 – 2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Petrol – Gaze, Ploieşti
Principalele subiecte şi calificări însuşite Managementul sectorului public
Numele calificării primite Masterat în „Managementul sectorului public”
Perioada (de la – până la) 1995-1998
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Direcţia Silvică Mureş
Principalele subiecte şi calificări însuşite Administraţie silvică
Numele calificării primite Inginer silvic Silvotehnică, administraţie păduri
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Franceză
Abilitatea de a citi Bine
Abilitatea de a scrie Bine
Abilitatea de a vorbi Bine
Aptitudini şi competenţe

sociale

capacitate de COORDONARE ORGANIZARE

abilităţi de comunicare şi interrelaţionare

abilităţi în gestionarea resurselor umane

aptitudini manageriale

cunoştinţe în domeniul managementului sectorului public

abilităţi de analiză, de sinteză şi planificare

cunoştinţe operare pc: Microsoft Windows 10,  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer

Permis de conducere Categoria B