Activitate parlamentara

Senator 2016 – 2020

Parlamentar ales in Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş

Link: Senatul României

Nr Numar inregistrare
Titlu Stadiu
1 B159/2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie „Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist” înregistrat la Senat pt. dezbatere
2 B153/2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare înregistrat la Senat pt. dezbatere
3 B104/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale înregistrat la Senat pt. informare
4 L216/2019 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
5 L72/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Adoptat de ambele Camere
6 L62/2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău Trimis la Cameră pentru dezbatere
7 L57/2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 Trimis la Cameră pentru dezbatere
8 L45/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Trimis la Cameră pentru dezbatere
9 L738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice Trimis la Cameră pentru dezbatere
10 L536/2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare Trimis la Cameră pentru dezbatere
11 L484/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Respins de Camera decizională
12 L359/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Trimis la Cameră pentru dezbatere
13 L270/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi în reexaminare
14 L267/2018 Propunere legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice Trimis la Cameră pentru dezbatere
15 L226/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Trimis la Cameră pentru dezbatere
16 L125/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Respins de Camera decizională
17 L117/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” Trimis la Cameră pentru dezbatere
18 L107/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
19 L80/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente Trimis la Cameră pentru dezbatere
20 L54/2018 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate Trimis la Cameră pentru dezbatere
21 L40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată A devenit Legea 215/27.07.2018 publicatã în M.O. 664/31.07.2018
22 L35/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice Trimis la Cameră pentru dezbatere
23 B188/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului Retras de către iniţiator
24 L554/2017 Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
25 L517/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare A devenit Legea 217/27.07.2018 publicatã în M.O. 664/31.07.2018
26 L515/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală A devenit Legea 30/15.01.2018 publicatã în M.O. 49/18.01.2018
27 L491/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului A devenit Legea 58/08.04.2019 publicatã în M.O. 271/10.04.2019
28 L479/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Trimis la Cameră pentru dezbatere
29 L304/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare Retras de către iniţiator
30 L298/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011 Trimis la Cameră pentru dezbatere
31 L279/2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ Respins de ambele Camere
32 L121/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Trimis la Cameră pentru dezbatere
33 L104/2017 Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate Trimis la Cameră pentru dezbatere
Deputat legislatura 2012 – 2016

Deputat în circumscriptia electorala nr. 28 Mures, colegiul uninominal nr. 7

Link: Camera Deputaţilor

PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera Deputaţilor Senat
1 10/02.02.2015 L123/23.03.2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi furnizarea de servicii mass-media audiovizuale la Senat
2 12/04.02.2014 L1/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
3 19/10.02.2014 L626/11.11.2013 Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat respinsă
definitiv
4 30/09.02.2015 L432/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la comisii
5 32/09.02.2015 L435/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 la comisii
6 40/09.02.2015 L436/23.06.2014 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier la comisii
7 79/24.02.2014 L647/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
8 82/25.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului la Senat
9 88/25.02.2015 L387/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă la comisii
10 104/03.03.2014 L672/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale la comisii
11 142/02.03.2015 L508/09.09.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la comisii
12 168/07.04.2014 L97/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semninţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit respinsă
definitiv
13 209/17.06.2013 L524/15.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului la Senat
14 222/09.03.2015 L667/18.11.2014 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă la comisii
15 226/28.04.2014 L55/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Sişeşti “- staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al Judeţului Botoşani şi în administrarea Consilului Judeţean Botoşani respinsă
definitiv
16 L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României la comisii
17 271/02.06.2014 L137/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare la comisii
18 285/10.06.2014 L90/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale la comisii
19 306/23.03.2015 L94/16.02.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule la comisii
20 328/30.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la comisii
21 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere la comisii
22 342/07.04.2015 L68/09.02.2015 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză la comisii
23 343/07.04.2015 L86/16.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
24 349/07.04.2015 L64/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 la comisii
25 375/02.09.2014 L325/19.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la comisii
26 379/21.10.2013 L720/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 la Senat
27 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării la comisii
28 384/02.09.2014 L285/05.05.2014 Propunere legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii la comisii
29 392/04.05.2015 L93/16.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
30 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România la comisii
31 511/02.12.2014 L323/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
32 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
33 592/15.12.2014 L388/10.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei pe ordinea de zi
34 601/19.12.2014 L389/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii
35 616/16.12.2013 L430/03.09.2013 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai – Ziua Declarării Independenţei României retrimis
la comisii
36 BP476/17.06.2014 L621/18.11.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice la Senat
37 BP856/16.12.2014 BP693/22.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
38 BP55/12.02.2015 BP38/17.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
39 BP56/13.02.2015 BP39/17.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
40 BP58/13.02.2015 BP41/17.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Deltei Dunării “ la Senat
41 BP80/19.02.2015 BP51/24.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învaţamântul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din gradiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore la Senat
42 BP219/04.03.2015 BP84/10.03.2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului la Senat
 

43

BP273/12.03.2015 BP109/17.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic la Senat
44 BP317/19.03.2015 BP127/24.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar la Senat
45 BP481/30.04.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale la Senat